ΩTweets

tweet mentions search list

「#lukeratz」の検索結果


最新のツイートを見る
2022年 12月07日 05時13分03秒
luke_ratzLuke Ratz →↑ @luke_ratz
(Twitter Web App)
youtu.be/YO6qLibOwUc
#ratz #lukeratz #schizopop #vlog #vlogger #artist #contemporaryart #modernart #art #drawing(このツイートの全文はΩTweetsでは取得できません)
2022年 12月06日 07時02分07秒
luke_ratzLuke Ratz →↑ @luke_ratz
(Twitter Web App)
2014

#ratz #lukeratz #schizopop #representation #glassosis #liberatedarchitecture #architecture #outsider(このツイートの全文はΩTweetsでは取得できません)
2022年 12月01日 22時14分43秒
luke_ratzLuke Ratz →↑ @luke_ratz
(Twitter for Android)
#tiktok #lukeratz #ratz #schizopop

vm.tiktok.com/ZMF4MgRWD/
過去のツイートを見る