ΩTweets

tweet mentions search list

「#PTSD」の検索結果


最新のツイートを見る
2022年 12月08日 16時43分35秒
J_RomanceWriterJupiter .C. Rose 🦋 love life & be grateful @J_RomanceWriter
(Twitter Web App)
Poetry about dark and light.
#anxiety #PTSD #CPTSD #poetrycommunity #poetry #poetrylovers

mybook.to/TheMonsterInMe
pic.twitter.com/6NrfBFVyWD
2022年 12月08日 02時35分02秒
MAPSMAPS @MAPS
(Sprout Social)
Chasing Life host @DrSanjayGupta joins @JohnsHopkins University researcher Albert Garcia-Romeu in an exploration o… (このツイートの全文はΩTweetsでは取得できません)
2022年 12月03日 02時13分47秒
denisebattersSen. Denise Batters @denisebatters
(Twitter for iPhone)
WHEN will someone will lose their job over this? This govt employee, Trudeau’s Veterans Minister??

Our veterans sa… (このツイートの全文はΩTweetsでは取得できません)
2022年 12月09日 20時35分57秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/Ixv7pse3N7
2022年 12月09日 20時35分46秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/50I2ylKnzD
2022年 12月09日 20時35分05秒
felikichi神楽坂信二 @felikichi
(twittbot.net)
【拡散希望】
広めたい、広まって欲しいので定期的に自己リツイします。
このマークの他にもマークを作ってまとめています。
マークやカラー、バリエーションのリクエストも受け付けます。

#精神障害
#精神病
#うつ病
#鬱病(このツイートの全文はΩTweetsでは取得できません)
2022年 12月09日 20時35分04秒
felikichi神楽坂信二 @felikichi
(twittbot.net)
【拡散希望】
広めたい、広まって欲しいので定期的に自己リツイします。
このマークの他にもマークを作ってまとめています。
マークやカラー、バリエーションのリクエストも受け付けます。

#精神障害
#精神病
#うつ病
#鬱病(このツイートの全文はΩTweetsでは取得できません)
2022年 12月09日 20時34分10秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/b6Ig5tIUfo
2022年 12月09日 20時33分58秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/MACj8uSwNl
2022年 12月09日 20時33分47秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/u1hv0SfUL4
2022年 12月09日 20時33分35秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/eepGErvGcd
2022年 12月09日 20時33分25秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/cQy6Nh0EOr
2022年 12月09日 20時33分14秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/KVrkVTRRlK
2022年 12月09日 20時33分00秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/FppRkeMk0m
2022年 12月09日 20時32分46秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/Ocih4XbyX4
2022年 12月09日 20時32分33秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/6BfcxqqO7G
2022年 12月09日 20時32分23秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/h7Tx3xNONF
2022年 12月09日 20時32分07秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/abkVLFNauE
2022年 12月09日 20時31分55秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/rKWmrgvPi0
2022年 12月09日 20時31分42秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/wKKNoW7140
2022年 12月09日 20時31分27秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/e5fCAFYYdX
2022年 12月09日 20時31分16秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/H5XMwh6l8p
2022年 12月09日 20時31分05秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/GQHc42ESLh
2022年 12月09日 20時30分54秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/4bZdd13cbx
2022年 12月09日 20時30分41秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/NSFvMV3VNN
2022年 12月09日 20時30分28秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/OIaGAS8DVt
2022年 12月09日 20時30分26秒
HRisInnovativeMichele Sparling - ON, NS, CB @HRisInnovative
(Twitter for iPhone)
“You can actually find wellness in serving yourself first, your own health. Then you can help your family. Then you… (このツイートの全文はΩTweetsでは取得できません)
2022年 12月09日 20時30分17秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/NXskugz2Wj
2022年 12月09日 20時30分05秒
AnnuPan49011790Annu Pandey @AnnuPan49011790
(Twitter Web App)
#cptsd #PTSD #narcissisticabuse
pic.twitter.com/CJeSBISToh
過去のツイートを見る