ΩTweets

tweet mentions search list

「#Jaromi」の検索結果


最新のツイートを見る
2022年 11月25日 03時33分50秒
BluesPolskiPolski Blues @BluesPolski
(Twitter Web App)
POLITYCZNIE NIEPOPRAWNY JAROMI - ZADZWONIŁY DO DUDY
youtube.com/watch?v=KyjgnR… #Jaromi #TwójBlues
#PolskiBlues #Blues(このツイートの全文はΩTweetsでは取得できません)
2022年 11月24日 13時26分53秒
Konrad_TeksKonrad Tekstowski @Konrad_Teks
(Twitter Web App)
Podzielam swą opinię w sposób bardzo szczery
Niech nam żyje Prezydent Na Cztery Litery
JAROMI - ZADZWONIŁY DO DUDY… (このツイートの全文はΩTweetsでは取得できません)
過去のツイートを見る