ΩTweets

tweet mentions search list

「#müziği」の検索結果


最新のツイートを見る
2022年 12月01日 01時09分51秒
ElazigSivilTplmElazığ Sivil Toplum @ElazigSivilTplm
(Twitter for Android)
Ziyaret sırasında, Eşsiz #Türk #Sanat #Müziği eserlerini icra eden değerli sanatçı Naci Sönmez beyefendiye şükranla… (このツイートの全文はΩTweetsでは取得できません)
過去のツイートを見る